Festiwal nauki

ADIPAR – nowy projekt w 6 Programie Ramowym
19 stycznia 2012

Udział Instytutu Parazytologii PAN w Festiwalu Nauki

Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Siedziba Festiwalu mieści się od początku w ICM UW.

Instytut Parazytologii PAN bierze czynny udział w Festiwalu Nauki od 1998 roku (II Festiwal Nauki). Co roku prezentujemy szereg ciekawych wykładów, warsztatów i lekcji poświęconych parazytologii ogólnej, lekarskiej i środowiskowej, oraz tematy popularnonaukowe.

Wykładowcami zaangażowanymi w organizację Festiwalu na przestrzeni ostatnich lat byli:
Prof. dr hab. Mieczysława Boguś (koordynator II FN)
Prof. dr hab. Irena Wita,
Prof. dr hab. Jan Dróżdż,
Prof. dr hab. Teresa Pojmańska,
Prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska,
Doc. dr hab. Bożena Moskwa,
Dr Anna Borecka (koordynator III, V-XI FN),
Dr Monika Kozak,
Dr Luiza Jedlina-Panasiuk,
Dr Elżbieta Kędra,
Dr Grzegorz Karbowiak,
Dr Katarzyna Goździk,
Dr Justyna Bień,
Dr Izabela Przybysz,
Dr Wioleta Wieloch i
Dr Witold Jeżewski.

Organizowane przez nas imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Warszawy i okolic. W wykładach uczestniczyła młodzież szkolna, studenci oraz osoby zawodowo nie- i związane z sektorem nauki.

W 2012 roku odbędzie się kolejny Festiwal Nauki.

ZAPRASZAMY!