News

2 June 2016

Science Festival

The participation of the Institute of Parasitology in the Science Festival The Science festival in Warsaw was initiated by prof. Davida Shugara in the Interdisciplinary Modelling […]
2 June 2016

ADIPAR – nowy projekt w 6 Programie Ramowym

Od września 2004 roku Instytut Parazytologii był koordynatorem projektu “Advanced Diagnostics of Parasitic Diseases – ADIPAR” w ramach programu stypendialnego Marie Curie w 6 Programie Ramowym […]
2 June 2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Wynajem czasu pracy GC-MS, LC-MS, SPE, ekstraktora ciśnieniowego, systemu do zatężania w strumieniu azotu, koncentratora próżniowego, łaźni ultradźwiękowej, wyparki obrotowej oraz […]
2 June 2016

Konkurs na stanowisko adiunkta

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Pracownia Fizjologii, Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: Biologia DATA OGŁOSZENIA: 22.05.2015 TERMIN […]