8th Conference “Dangerous zoonosis – toxocarosis, toxoplasmosis, echinococcosis”

4th International Conference for Veterinary Medicine Students
10 January 2019
The Scientific Symposium “Contemporary microscopic techniques in imaging of biological matter”
19 March 2019

On 17th October  in Warsaw, the 8th Conference “Dangerous zoonosis – toxocarosis, toxoplasmosis, echinococcosis” took place, organized by the Independent Laboratory of Parasitology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology in Warsaw.

The conference was attended by: MSc Aleksandra Cybulska, MSc Aleksandra Kornacka, MSc Anna Myczka and Prof. DSc Bożena Moskwa.

During the conference 5 scientific sessions took place, in which 25 scientific reports were presented.

Our representatives presented two oral reports and one poster:

Aleksandra Cybulska Środowisko jako źródło form inwazyjnych Trichinella spp. (A. Cybulska, A. Kornacka, B. Moskwa) – presentation

Aleksandra Kornacka Występowanie pasożytów Toxoplasma gondii i Neospora caninum u szopów praczy (Procyon lotor) z Czech, Niemiec i Polski (A. Kornacka, M. Popiołek, B. Moskwa) – presentation

Anna Myczka Wykrywanie pasożytów z rodzaju Toxocara u psów i kotów bezpośrednio z materiału biologicznego metodą molekularną (A.W. Myczka, A. Cybulska, Z. Laskowski) – poster