Konkurs na stanowisko adiunkta

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2 June 2016

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Pracownia Fizjologii, Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: Biologia
DATA OGŁOSZENIA: 22.05.2015
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.06.2015
LINK DO STRONY: http://www.ipar.pan.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: parazytologia, immunologia, grzyby entomopatogenne, cystometria przepływowa, HPLC, GC-MS, LC-MS.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zakres prac realizowanych w Pracowni Fizjologii ZBM IP PAN obejmuje badanie mechanizmu infekowania owadów przez grzyby entomopatogenne (ustalanie roli enzymów oraz mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby w procesie patogenezy) a także badanie reakcji obronnych zainfekowanych owadów (zintegrowana odpowiedź układu immunologicznego). Badania prowadzone są z wykorzystaniem klasycznych metod mikrobiologicznych (hodowla grzybów w warunkach in vitro, infekowanie owadów), technik mikroskopowych (mikroskopia kontrastowo-fazowa, fluorescencyjna), immunologicznych (hodowle in vitro komórek immunokompetentnych, cytometria przepływowa, ELISA, Western Blot), technik z zakresu biochemii (izolowanie z grzybów za pomocą HPLC enzymów i białek biologicznie aktywnych, analiza metabolitów za pomocą GC-MS oraz LC-MS) oraz biologii molekularnej (izolowanie DNA, PCR).
Kandydat powinien posiadać:

  1. Stopień doktora w zakresie biologii lub biotechnologii.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
  3. Podstawową znajomość technik badawczych i obsługi urządzeń stosowanych w w/w Pracowni.
  4. Umiejętność planowania badań i opracowywania wyników badań.
  5. Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  6. Znajomość oprogramowania komputerowego przydatnego w opracowywaniu wyników eksperymentalnych oraz redagowaniu prac naukowo-badawczych (np. Word, Excel, PowerPoint).

 

Podanie oraz CV prosimy przesyłać na adres Kierownika Pracowni prof. dr hab. Mieczysławy I. Boguś, e-mail: slawka@twarda.pan.pl