ADIPAR – nowy projekt w 6 Programie Ramowym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2 June 2016
Science Festival
2 June 2016

Od września 2004 roku Instytut Parazytologii był koordynatorem projektu “Advanced Diagnostics of Parasitic Diseases – ADIPAR” w ramach programu stypendialnego Marie Curie w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej.

Celem projektu było wdrażanie nowoczesnych metod diagnostycznych w Instytucie poprzez przyjmowanie naukowców, głównie z krajów Europejskich do pracy w naszej placówce oraz staże naszych pracowników w centrach badawczych w Szwecji, Francji i we Włoszech.

Więcej informacji: http://www.ip.artneo.pl/adipar/1919